RUNDVISNING I UNIVERSITETETS NATURSKOV-FORSØG PÅ ØRNEVÆNGET

Tirsdag d. 6. juni kl. 19


I 2014 startede en gruppe forskere fra Aarhus Universitet, Institut for Biologi, et forsøg i samarbejde med Aarhus Kommune. De ville undersøge ”om der findes genveje til naturskovens dynamik og store naturindhold”, som de skriver på info-tavlen, der står ved forsøgs-skoven på Ørnevænget.


9 år gået og vi kan nu høre om de første foreløbige erfaringer.


Lektor Anders Barfod giver en rundvisning og beskriver arrangementet således:


"De eksperimentelle prøveflader ved Mariendal blev etableret i 2014, med henblik på at studere hvilken af fire skoverejsningsmetoder, som er bedst egnet til at skabe selvforvaltende naturskov. Anders Barfod vil komme ind på de foreløbige erfaringer af forsøget og deres mulige betydning for den fysiske planlægning i landskabet".

 

Om rundviser: Anders Barfod er lektor og sektionsleder ved Biologisk Institut Aarhus Universitet, hvor han forsker i biodiversitet og underviser i botanik, plantegeografi og vegetationsøkologi. 


Rundvisningen er arrangeret i et samarbejde mellem Peters Gartneri, Foreningen for Økologisk Jordbrugssamvirke og Ajstrup Bio- og Energilaug.