Medlemskab

Medlemskab
Du kan være medlem på forskellige måder:

- Som Føjser
- Som Kursist
- Som Kunde-bonde

Se mere i kolonnen overfor/nedenunder.

Uanset medlemstype er det årlige kontingent
150,- kr. i øjeblikket.

Forslag om ændring til 200,- tages der stilling til på generalforsamlingen, søndag d. 26. marts 2023.


Indbetalingsoplysninger fås ved tilmelding.Spørgsmål
Har du spørgsmål til foreningen, er du altid velkommen til at kontakte formand Birger Rasmussen, på tlf: 4045 5155.

Du kan også altid kontakte Peter Kirk-Haugstrup fra Peters Gartneri, på tlf: 2332 7788.Indmeldelse

Skriv til kontakt@foejs.dk så modtager du tilmeldingsformular og opkrævning umiddelbart efter generalforsamlingen, søndag d. 26. marts 2023.Folder
Længere nede på siden finder du foreningens medlemsfolder (p.t. under revidering - kommer op inden udgangen af marts 2023!).


Medlemstype 1:

Føjser


Du kan vælge at være medlem i foreningen og følge med i, hvad der foregår via nyhedsbrev mm.

Som medlem kan du selvfølgelig også deltage i foreningens aktiviteter som foredrag, fællesspisning, arbejdsdage og andet. Arrangementer bliver meldt ud via nyhedsbreve og på hjemmesiden/Facebook.


Vi sætter pris på alle medlemmer - også dem der "blot" støtter den gode sag vi er fælles om: Et fantastisk projekt for hele Aarhus Syd.Medlemstype 2:
Føjser og Kursist


Du får alle de samme fordele som medlemstype 1 - og:


Som Kursist i foreningen kan du bl.a. deltage i det årlige kursus, i 2023 hedder det FRA MULD TIL MAD

Kurset løber gennem en sæson og giver læring om det bæredygtige og regenerative landbrug i teori og praksis.


Som deltager i kurset kan du:

  • arbejde med afgrøder, der interesserer dig
  • høste økologiske grøntsager til dit personlige forbrug
  • være medansvarlig for et specifikt plante- eller projektområde
  • deltage i dyrkningsforsøg - afprøvning af nye afgrøder


Se mere om kurset under menupunktet 'Kursus'

Nye projekter som knytter an til målet om at fremme jordens frugtbarhed og øge biodiversiteten er velkomne, så byd ind hvis du har en idé.

Medlemstype 3:

Føjser og Kunde-bonde


Du får alle de samme fordele som medlemstype 1 - og:


Kunde-bonde-abonnementsordningen hos Peters Gartneri startede i 2020 og har været populær lige fra start.

Som Kunde-bonde danner du et solidarisk fællesskab med Peters Gartneri. Du har muligheden for at opleve gartneriet "som din egen have" og kan komme på markerne og høste til dit eget forbrug gennem sæsonen. I vinterperioden kan du hente de lagrede grønsager i pakkeriet.


Et Kunde-bonde-abonnement tegnes direkte med Peters Gartneri. Abonnementet forudsætter et medlemskab af foreningen FØJS
.


Som 'Kunde-bonde'-medlem i FØJS er du også velkommen til at deltage i foreningens arrangementer.

www.petersgartneri.dk kan du læse om ordningen og hvordan den fungerer i praksis.

Medlemsfolder, pdf


Folderen er p.t. under revidering, men kommer op inden udgang af marts 2023!