Medlemskab

Medlemskab
Du kan være medlem på forskellige måder:

- Som aktivt medlem
- Som støttemedlem
- Som KundeBonde

Se mere i kolonnen overfor/nedenunder.

Uanset medlemstype er kontingentet årligt
150,- kr.


Indbetaling til konto i Merkur Bank med angivelse af navn og kontaktoplysninger:

Reg.nr. 8401 - konto: 1057308Spørgsmål
Har du spørgsmål til foreningen, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Lone Bang, som bl.a. er med i aktivitetsgruppen på tlf: 6177 3833.

Du kan også altid kontakte Peter Kirk-Haugstrup fra Peters Gartneri på tlf: 2332 7788.Indmeldelse
Til bestyrelsesmedlem

Tommy Schou Pedersen.
Mail: tommyschoupedersen@gmail.com
Tlf: 2229 3239.Folder
Længere nede på siden finder du foreningens medlemsfolder.


Medlemstype 1:
Aktivt medlem


Som aktivt medlem i foreningen kan du bl.a. deltage i kurset JORD OG PLANTER:


Kurset løber gennem en sæson og giver læring om det bæredygtige og regenerative landbrug i teori og praksis.


Som deltager i kurset kan du:

  • arbejde med afgrøder, der interesserer dig
  • høste økologiske grøntsager til dit personlige forbrug
  • være medansvarlig for et specifikt plante- eller projektområde
  • deltage i dyrkningsforsøg - afprøvning af nye afgrøder


Se mere om kurset under menupunktet 'Kursus'


Du kan også være aktiv i foreningen ved at:


  • arrangere foredrag
  • deltage i fælles arbejdsdage
  • være med i bemandingen af markbutikken
  • arrangere fællesspisninger, høstfest
  • arbejde med  fx dyrkning af mikroorganismer som understøtter det mikrobielle liv i jorden
  • være med i små undersøgelses- og forskningsprojekter (fx følge udviklingen i jordens humusindhold)


Nye projekter som knytter an til målet om at fremme jordens frugtbarhed og øge biodiversiteten er velkomne, så byd ind hvis du har en idé.

Medlemstype 2:

Støttemedlem


Du kan også vælge at være støttemedlem i foreningen og følge med i, hvad der foregår i foreningen via nyhedsbrev mm. Samtidig får du 10 % rabat, når du køber varer i markbutikken i Mariendal.

Som støttemedlem kan du selvfølgelig også deltage i foreningens aktiviteter som foredrag, fællesspisning, arbejdsdage og andet. Arrangementer bliver meldt ud via nyhedsbreve og på hjemmesiden.Medlemstype 3:

Kunde-Bonde-medlem


Kunde-Bonde-abonnementsordningen hos Peters Gartneri startede i 2020 og har været populær lige fra start.

Som Kunde-Bonde danner du et solidarisk fællesskab med Peters Gartneri. Du har muligheden for at opleve gartneriet "som din egen have" og kan komme på markerne og høste til dit eget forbrug gennem sæsonen. I vinterperioden kan du hente de lagrede grønsager i pakkeriet.


Et Kunde-Bonde-abonnement tegnes direkte med Peters Gartneri. Abonnementet forudsætter et medlemskab af foreningen FØJS
.


Som 'KundeBonde'-medlem i FØJS er du også velkommen til at deltage i foreningens arrangementer.

www.petersgartneri.dk kan du læse om ordningen og hvordan den fungerer i praksis.