Pilotprojektet - Mariendal regenerativt landbrug


Pilotprojektet handler om, hvordan regenerativt landbrug kan medvirke til at binde mere CO2 i jorden  - og gøre jorden mere frugtbar.


Sammen med Peter tester vi fem såkaldte regenerative dyrkningsmetoder:

  1. Minimal jordbearbejdning
  2. Mange forskellige afgrøder
  3. Efter- og følgeafgrøder
  4. Næring af mikrolivet i jorden bl.a. med kompost
  5. Drøvtyggere


FØJS-medlemmer vil blive inddraget i de forskellige tests bl.a. via markvandringer.


Vi vil udvikle en model for, hvordan vi kan måle og dokumentere effekten af de fem dyrkningsmetoder. Det er vigtigt, for så lærer vi noget, som vi kan dele med andre lignende projekter - og undgår risiko for greenwashing.


Vi vil også se på, hvordan landmænd, der arbejder med at skabe sund jord, kan finansiere omlægningen.


Pilotprojektet er støttet af Aarhus Kommune.

Status på projektet


Den første test - minimal jordbearbejdning - er gået i gang. Peter er i gang med et større sædskifte og bruger her en biofræser, som kun bearbejder jorden ned i 3-4 cm’s dybde.


Udvikling af målemetoder er i gang i samarbejde med Teknologisk Institut og Økologirådgivning Danmark. Der er nu fastlagt hvilke jordprøver og øvrige tests, der skal foretages i november og i foråret. Vi er meget spændte på det videre forløb og vil holde jer løbende opdateret.


Vi er kommet med i EU projektet Soilvalues, der har fokus på forretningsmodeller for jordskånsomme landmænd. Her arbejder vi sammen med Institut for Agroøkologi og Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet. 30 forskere fra hele EU har været på besøg og høre om pilotprojektet og Kundebonde-ordningen.


Formidling er vigtigt - især over for vores lokalområde. Projektet har netop været omtalt i Lokalavisen og i Beder-Malling Fællesblad (side 21). Desuden formidles projektet via vores medier og LinkedIn-siden Grønne Mariendal.